INFORMĀCIJA PERSONAS DATU APSTRĀDEI

Mēstuļu sūtīšana un cilvēku e-pasta ļaunprātīga izmantošana ir prakse, ar kuru mēs cīnāmies, mēs arī esam tīmekļa pakalpojumu lietotāji jau gadiem un labi pārzinām šos mehānismus, tāpēc mēs izmantojam pasaulē pirmo biļetenu sistēmu ar dubultu izvēli, lai nodrošinātu, ka neviens nevar ļaunprātīgi izmantot jūsu e -pastu. Pie mums jūsu e -pasts ir drošs, un jūs varat arī atteikties no abonēšanas jebkurā laikā ar vienkāršu klikšķi vai vienkārši uzrakstiet mums vienkāršu atcelšanas pieprasījuma e -pastu uz e -pastu privacy@excellencecenter.it.

  • Personas dati tiek vākti šādiem mērķiem un izmantojot šādus pakalpojumus:

Privātuma politika

Šī vietne apkopo dažus personas datus no saviem lietotājiem.

Datu kontrolieris

Business Excellence Srls - Viale Michele De Pietro, 11 - 73100 LECCE

Epasta adrese: privacy@excellencecenter.it

Apkopoto datu veidi

Starp personas datiem, ko šī vietne savāc neatkarīgi vai ar trešo pušu starpniecību, ir: e -pasts, sīkfaili, lietošanas dati, tālruņa numurs un unikālie reklamēšanas ierīču identifikatori (piemēram, Google reklāmdevēja ID vai IDFA identifikators).

Pilnīga informācija par katru savākto datu veidu ir sniegta šīs privātuma politikas īpašajās sadaļās vai īpašos informācijas tekstos, kas parādīti pirms datu apkopošanas.
Lietotājs var brīvi sniegt personas datus, vai, lietojot datus, tos automātiski savākt, izmantojot šo vietni.
Ja vien nav norādīts citādi, visi šajā vietnē pieprasītie dati ir obligāti. Ja Lietotājs atsakās ar viņiem sazināties, šai Vietnei var būt neiespējami sniegt Pakalpojumu. Gadījumos, kad šajā tīmekļa vietnē daži dati ir norādīti kā neobligāti, Lietotāji var brīvi sazināties ar šādiem datiem, neietekmējot Pakalpojuma pieejamību vai tā darbību.
Lietotāji, kuriem ir šaubas par to, kuri dati ir obligāti, tiek aicināti sazināties ar īpašnieku.
Jebkura sīkfailu vai citu izsekošanas rīku izmantošana, ko veic šī vietne vai trešo pušu pakalpojumu īpašnieki, kurus izmanto šī vietne, ja vien nav norādīts citādi, ir paredzēta, lai sniegtu lietotāja pieprasīto pakalpojumu, kā arī papildu mērķiem, kas aprakstīti sadaļā šajā dokumentā un sīkfailu politikā, ja tāda ir pieejama.

Lietotājs uzņemas atbildību par trešo personu personas datiem, kas iegūti, publicēti vai koplietoti, izmantojot šo vietni, un garantē, ka viņiem ir tiesības tos paziņot vai izplatīt, atbrīvojot īpašnieku no jebkādas atbildības pret trešajām personām.

Apkopoto datu apstrādes metode un vieta

Apstrādes metodes

Datu pārzinis veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Personas datiem, to izpaušanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.
Apstrāde tiek veikta, izmantojot IT un / vai telemātikas rīkus, ar organizatoriskām metodēm un loģiku, kas ir cieši saistīta ar norādītajiem mērķiem. Papildus datu pārzinim dažos gadījumos var piekļūt arī citi šīs tīmekļa vietnes organizēšanā iesaistītie subjekti (administratīvie, komerciālie, mārketinga, juridiskie, sistēmu administratori) vai ārējie subjekti (piemēram, trešo pušu tehnisko pakalpojumu sniedzēji, pasta kurjeri). datu mitinātājiem, mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, IT uzņēmumiem, komunikāciju aģentūrām), ja nepieciešams, par datu apstrādātāju iecēlis arī datu pārzinis. Atjaunināto pārvaldnieku sarakstu vienmēr var pieprasīt no datu pārziņa.

Pārstrādes juridiskais pamats

Datu pārzinis apstrādā ar Lietotāju saistītos personas datus, ja pastāv kāds no šiem nosacījumiem:

 • Lietotājs ir devis piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem; Piezīme: dažās jurisdikcijās Datu pārzinis var būt pilnvarots apstrādāt Personas datus bez Lietotāja piekrišanas vai cita no turpmāk norādītajiem juridiskajiem pamatiem, ja vien Lietotājs neiebilst ("atteikšanās") pret šādu apstrādi. Tomēr tas nav piemērojams, ja personas datu apstrādi reglamentē Eiropas tiesību akti par personas datu aizsardzību;
 • apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei ar Lietotāju un / vai pirmslīguma pasākumu veikšanai;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, kas pakļautas Datu pārzinim;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu sabiedrības interesēs esošu uzdevumu vai īstenotu Datu pārzinim uzticēto valsts varu;
 • apstrāde ir nepieciešama Datu pārziņa vai trešo personu likumīgo interešu īstenošanai.

Tomēr vienmēr ir iespējams lūgt datu pārzini precizēt katras procedūras konkrēto juridisko pamatu un jo īpaši norādīt, vai apstrāde ir balstīta uz likumu, kas paredzēts līgumā, vai ir nepieciešams līguma noslēgšanai.

vieta

Dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbības birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas apstrādē iesaistītās puses. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini.
Lietotāja personas datus var pārsūtīt uz valsti, kas nav tā, kurā Lietotājs atrodas. Lai iegūtu sīkāku informāciju par apstrādes vietu, Lietotājs var atsaukties uz sadaļu, kas attiecas uz detalizētu informāciju par personas datu apstrādi.

Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par juridisko pamatu datu pārsūtīšanai ārpus Eiropas Savienības vai starptautiskai organizācijai, kuru reglamentē starptautiskās publiskās tiesības vai kura sastāv no divām vai vairākām valstīm, piemēram, ANO, kā arī par drošību pasākumi, ko Datu pārzinis pieņēmis Datu aizsardzībai.

Ja notiek kāda no iepriekš aprakstītajām pārsūtīšanām, Lietotājs var atsaukties uz attiecīgajām šī dokumenta sadaļām vai pieprasīt informāciju no Datu pārziņa, sazinoties ar viņu pa sākumā norādīto informāciju.

Saglabāšanas periods

Dati tiek apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik vajadzīgs mērķiem, kuriem tie tika vākti.

Tādēļ:

 • Personas dati, kas savākti mērķiem, kas saistīti ar līguma izpildi starp Īpašnieku un Lietotāju, tiks saglabāti līdz šī līguma izpildes beigām.
 • Personas dati, kas savākti nolūkiem, kas saistīti ar Datu pārziņa likumīgajām interesēm, tiks saglabāti, līdz šīs intereses būs apmierinātas. Papildu informāciju par Datu pārziņa likumīgajām interesēm Lietotājs var iegūt šī dokumenta attiecīgajās sadaļās vai sazinoties ar Datu pārzini.

Ja apstrāde ir balstīta uz Lietotāja piekrišanu, Datu pārzinis var glabāt Personas datus ilgāk, līdz šāda piekrišana tiek atsaukta. Turklāt Datu pārzinim var tikt uzlikts pienākums glabāt Personas datus ilgāku laiku, ievērojot juridisku pienākumu vai ar iestādes rīkojumu.

Saglabāšanas perioda beigās personas dati tiks dzēsti. Tāpēc šī termiņa beigās vairs nevar izmantot piekļuves tiesības, atcelšanu, labošanu un tiesības uz datu pārnesamību.

Apkopoto datu apstrādes mērķis

Lietotāja dati tiek vākti, lai īpašnieks varētu sniegt savus pakalpojumus, kā arī šādiem mērķiem: lietotāju datu bāzes pārvaldība, komerciāla piederība, reģistrācija un autentifikācija, maksājumu pārvaldība, mijiedarbība ar ārējiem sociālajiem tīkliem un platformām, piekļuve trešo pušu kontiem pakalpojumi, reklāma, statistika, satura parādīšana no ārējām platformām, tagu pārvaldība, aizsardzība pret surogātpastu, satura un funkcionalitātes veiktspējas testi (A / B pārbaude), atkārtots mārketings un uzvedības mērķauditorijas atlase, kā arī kontaktu pārvaldīšana un ziņojumu sūtīšana.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par apstrādes mērķiem un par personas datiem, kas konkrēti attiecas uz katru mērķi, Lietotājs var atsaukties uz šī dokumenta attiecīgajām sadaļām.

Sīkāka informācija par personas datu apstrādi

Personas dati tiek vākti šādiem mērķiem un izmantojot šādus pakalpojumus:

 • Piekļuve trešo pušu pakalpojumu kontiem

  Šis pakalpojuma veids ļauj šai vietnei apkopot datus no jūsu kontiem trešo pušu pakalpojumos un veikt darbības ar tiem.
  Šie pakalpojumi netiek aktivizēti automātiski, bet tiem nepieciešama skaidra Lietotāja atļauja.

  Piekļuve svītrainam kontam (Stripe Inc)

  Šis pakalpojums ļauj šai vietnei izveidot savienojumu ar lietotāja kontu vietnē Stripe, ko nodrošina Stripe, Inc.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • Komerciālā piederība

  Šis pakalpojuma veids ļauj šai vietnei rādīt trešo pušu piedāvāto produktu vai pakalpojumu reklāmas. Reklāmas var parādīt gan reklāmas saišu veidā, gan baneru veidā dažādās grafiskās formās.
  Tālāk uzskaitītie trešo pušu pakalpojumi izseko klikšķus uz ikonas vai reklāmkaroga, kas publicēts šajā vietnē, un tie tiek kopīgoti ar šo vietni.
  Lai uzzinātu, kādi dati tiek apkopoti, lūdzu, skatiet katra pakalpojuma konfidencialitātes politiku.

 • Pārvaldiet kontaktpersonas un sūtiet ziņas

  Šis pakalpojuma veids ļauj jums pārvaldīt e -pasta kontaktu, tālruņa kontaktu vai jebkura cita veida kontaktpersonu datu bāzi, ko izmanto, lai sazinātos ar lietotāju.
  Šie pakalpojumi var arī ļaut apkopot datus, kas attiecas uz datumu un laiku, kad Lietotājs parāda ziņojumus, kā arī par Lietotāja mijiedarbību ar viņiem, piemēram, informāciju par klikšķiem uz ziņojumos ievietotajām saitēm.

  AWeber (AWeber)

  AWeber ir adrešu pārvaldības un e -pasta ziņojumu pakalpojums, ko nodrošina AWeber Systems Inc.

  Savāktie personas dati: e -pasts.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika.

 • Lietotāju datu bāzes pārvaldība

  Šis pakalpojuma veids ļauj Īpašniekam veidot lietotāju profilus, sākot no e -pasta adreses, vārda vai jebkuras citas informācijas, ko Lietotājs sniedz šai vietnei, kā arī izsekot Lietotāja darbībām, izmantojot statistikas funkcijas. Šos personas datus var arī sakrustot ar publiski pieejamu informāciju par lietotāju (piemēram, profiliem sociālajos tīklos) un izmantot, lai izveidotu privātus profilus, kurus īpašnieks var apskatīt un izmantot, lai uzlabotu šo vietni.
  Daži no šiem pakalpojumiem var arī atļaut plānotu ziņojumu sūtīšanu Lietotājam, piemēram, e -pastus, pamatojoties uz konkrētām šajā vietnē veiktajām darbībām.

  AWeber (AWeber)

  AWeber ir adrešu pārvaldības un e -pasta ziņojumu pakalpojums, ko nodrošina AWeber Systems Inc.

  Savāktie personas dati: e -pasts.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika.

 • Maksājumu pārvaldība

  Maksājumu pārvaldības pakalpojumi ļauj šai vietnei apstrādāt maksājumus ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai citiem līdzekļiem. Maksāšanai izmantotos datus iegūst tieši pieprasītais maksājumu pakalpojumu pārvaldnieks, un šī vietne tos nekādā veidā neapstrādā.
  Daži no šiem pakalpojumiem var atļaut arī plānotu ziņojumu sūtīšanu Lietotājam, piemēram, e -pastus, kas satur rēķinus vai paziņojumus par maksājumu.

  PayPal (Paypal)

  PayPal ir maksājumu pakalpojums, ko nodrošina PayPal Inc., kas ļauj Lietotājam veikt tiešsaistes maksājumus.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: skatiet Paypal privātuma politiku - Privātuma politika.

  PayPal mobilo sakaru operatora maksājumi (Paypal)

  PayPal Carrier Payments ir maksājumu pakalpojums, ko nodrošina PayPal, Inc., kas ļauj Lietotājam veikt tiešsaistes maksājumus, izmantojot savu mobilo sakaru operatoru.

  Savāktie personas dati: tālruņa numurs un dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: skatiet Paypal privātuma politiku - Privātuma politika.

  PayPal maksājumu centrs (Paypal)

  PayPal Payments Hub ir maksājumu pakalpojums, ko nodrošina PayPal Inc.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: skatiet Paypal privātuma politiku - Privātuma politika.

  Stripe (Stripe Inc)

  Stripe ir maksājumu pakalpojums, ko nodrošina Stripe Inc.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Braintree (Paypal)

  Braintree ir maksājumu pakalpojums, ko nodrošina PayPal, Inc. nodaļa Braintree.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: skatiet Paypal privātuma politiku - Privātuma politika.

  Google maks (Google Inc.)

  Google maks ir maksājumu pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc., kas ļauj Lietotājam veikt tiešsaistes maksājumus, izmantojot savus Google akreditācijas datus.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • Tagu pārvaldība

  Šis pakalpojuma veids ir funkcionāls šajā vietnē izmantoto tagu vai skriptu centralizētai pārvaldībai.
  Šo pakalpojumu izmantošana ietver lietotāju datu plūsmu caur tiem un, ja nepieciešams, to saglabāšanu.

  Google tagu pārvaldnieks (Google LLC)

  Google tagu pārvaldnieks ir tagu pārvaldības pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google LLC.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Segments (Segment.io Inc.)

  Segment ir tagu pārvaldības pakalpojums, ko nodrošina Segment.io, Inc.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika.

 • Mijiedarbība ar ārējiem sociālajiem tīkliem un platformām

  Šāda veida pakalpojums ļauj mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem vai citām ārējām platformām tieši no šīs vietnes lapām.
  Uz mijiedarbību un informāciju, kas iegūta no šīs vietnes, jebkurā gadījumā attiecas Lietotāja privātuma iestatījumi, kas attiecas uz katru sociālo tīklu.
  Gadījumā, ja tiek instalēts mijiedarbības pakalpojums ar sociālajiem tīkliem, iespējams, pat ja Lietotāji pakalpojumu neizmanto, tas apkopo datplūsmas datus, kas attiecas uz lapām, kurās tas ir instalēts.

  PayPal poga un logrīks (Paypal)

  Poga PayPal un logrīks ir mijiedarbības pakalpojumi ar PayPal platformu, ko nodrošina PayPal Inc.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: skatiet Paypal privātuma politiku - Privātuma politika.

  Google+ + 1 poga un sociālie logrīki (Google Inc.)

  Poga +1 un Google+ sociālie logrīki ir mijiedarbības pakalpojumi ar Google+ sociālo tīklu, ko nodrošina Google Inc.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • SPAM aizsardzība

  Šāda veida pakalpojums analizē šīs vietnes datplūsmu, kas, iespējams, satur lietotāju personas datus, lai to filtrētu no trafika daļām, ziņojumiem un satura, kas atzīti par SPAM.

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Google reCAPTCHA ir SPAM aizsardzības pakalpojums, ko nodrošina Google Inc.
  ReCAPTCHA sistēmas lietošana ir pakļauta Privātuma politiku un ai lietošanas noteikumi Google.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • reklāma

  Šāda veida pakalpojums ļauj izmantot Lietotāja datus komerciālas saziņas nolūkos dažādos reklāmas veidos, piemēram, reklāmkarogos, arī saistībā ar Lietotāja interesēm.
  Tas nenozīmē, ka visi Personas dati tiek izmantoti šim nolūkam. Dati un lietošanas nosacījumi ir norādīti zemāk.
  Daži no tālāk uzskaitītajiem pakalpojumiem var izmantot sīkfailus, lai identificētu lietotāju vai izmantotu uzvedības atkārtotas mērķauditorijas atlases paņēmienu, tas ir, lai rādītu reklāmas, kas pielāgotas lietotāja interesēm un uzvedībai, kas arī ir atklātas ārpus šīs vietnes. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, iesakām pārbaudīt attiecīgo pakalpojumu privātuma politiku.
  Papildus iespējai atteikties, ko piedāvā tālāk uzskaitītie pakalpojumi, Lietotājs var izvēlēties izslēgt no trešā pakalpojuma sīkdatņu saņemšanas, apmeklējot Tīkla reklamēšanas iniciatīvas atteikšanās lapa.

  Google AdSense (Google Inc.)

  Google AdSense ir reklāmas pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc. Šis pakalpojums izmanto sīkfailu "Doubleclick", kas izseko šīs vietnes izmantošanu un Lietotāja uzvedību saistībā ar piedāvātajām reklāmām, produktiem un pakalpojumiem.
  Lietotājs jebkurā laikā var izlemt neizmantot Doubleclick sīkfailu, paredzot tā deaktivizēšanu: google.com/settings/ads/onweb/optout.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • Reģistrācija un autentifikācija

  Reģistrējoties vai autentificējoties, Lietotājs ļauj lietojumprogrammai identificēt viņu un piešķirt viņam piekļuvi īpašiem pakalpojumiem.
  Atkarībā no tā, kas norādīts tālāk, reģistrācijas un autentifikācijas pakalpojumus varētu sniegt ar trešo personu palīdzību. Ja tas notiks, šī lietojumprogramma varēs piekļūt dažiem datiem, ko glabā trešās puses pakalpojums, ko izmanto reģistrācijai vai identifikācijai.

  Piesakieties, izmantojot PayPal (Paypal)

  Pieteikšanās ar PayPal ir reģistrācijas un autentifikācijas pakalpojums, ko nodrošina PayPal Inc. un kas ir savienots ar PayPal tīklu.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: skatiet Paypal privātuma politiku - Privātuma politika.

  Stripe OAuth (Stripe Inc)

  Stripe OAuth ir reģistrācijas un autentifikācijas pakalpojums, ko nodrošina Stripe, Inc. un kas ir pievienots Stripe tīklam.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google OAuth (Google Inc.)

  Google OAuth ir reģistrācijas un autentifikācijas pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc. un kas ir savienots ar Google tīklu.

  Savāktie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • Atkārtots mārketings un mērķauditorijas atlase pēc uzvedības

  Šis pakalpojuma veids ļauj šai tīmekļa vietnei un tās partneriem sazināties, optimizēt un rādīt reklāmas, pamatojoties uz iepriekšējo šīs vietnes izmantošanas laiku, ko veicis lietotājs.
  Šī darbība tiek veikta, izsekojot lietošanas datus un izmantojot sīkfailus - informāciju, kas tiek pārsūtīta partneriem, ar kuriem ir saistīta atkārtotā mārketinga un mērķauditorijas atlases darbība.
  Papildus iespējai atteikties, ko piedāvā tālāk uzskaitītie pakalpojumi, Lietotājs var izvēlēties izslēgt no trešā pakalpojuma sīkdatņu saņemšanas, apmeklējot Tīkla reklamēšanas iniciatīvas atteikšanās lapa.

  Atkārtots mārketings, izmantojot Google Analytics reklāmas tīkla reklāmām (Google Inc.)

  Google Analytics reklāmas tīkla reklāmām ir atkārtota mārketinga un mērķauditorijas atlases pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc., kas savieno Google Analytics un tā sīkfailu veiktās izsekošanas darbības ar AdWords reklāmas tīklu un Doubleclick sīkfailu.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  AdWords atkārtotais mārketings (Google Inc.)

  AdWords atkārtotais mārketings ir atkārtota mārketinga un mērķauditorijas atlases pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc., kas savieno šīs vietnes darbību ar AdWords reklāmas tīklu un Doubleclick sīkfailu.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties.

  Facebook atkārtotais mārketings (Facebook, Inc.)

  Facebook atkārtotais mārketings ir atkārtotā mārketinga un uzvedības mērķauditorijas atlases pakalpojums, ko nodrošina Facebook, Inc., kas savieno šīs vietnes darbību ar Facebook reklāmas tīklu.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Twitter atkārtots mārketings (Twitter, Inc.)

  Twitter atkārtotais mārketings ir atkārtotā mārketinga un uzvedības mērķauditorijas atlases pakalpojums, ko nodrošina Twitter, Inc., kas savieno šīs vietnes darbību ar Twitter reklāmas tīklu.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)

  AdRoll ir reklāmas pakalpojums, ko nodrošina Semantic Sugar, Inc.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties.

  LinkedIn vietnes atkārtota mērķauditorijas atlase (LinkedIn Corporation)

  LinkedIn vietņu atkārtota mērķauditorijas atlase ir atkārtotā mārketinga un mērķauditorijas atlases pakalpojums, ko nodrošina LinkedIn Corporation, kas savieno šīs vietnes darbību ar LinkedIn reklāmas tīklu.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties.

  DoubleClick for Publishers mērķauditorijas paplašinājums (Google Inc.)

  Doubleclick for Publishers mērķauditorijas paplašinājums ir Google Inc. sniegts atkārtotā mārketinga un mērķauditorijas atlases pakalpojums, kas izseko šīs vietnes apmeklētājus un ļauj atlasītajiem reklāmas partneriem rādīt viņiem personalizētas reklāmas tīmeklī.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties.

 • Statistika

  Šajā sadaļā ietvertie pakalpojumi ļauj Datu kontrolierim uzraudzīt un analizēt trafika datus un tiek izmantoti, lai sekotu lietotāja uzvedībai.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc. ("Google"). Google izmanto savāktos personas datus, lai izsekotu un pārbaudītu šīs vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus un kopīgotu tos ar citiem Google izstrādātiem pakalpojumiem.
  Google var izmantot personas datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklāmas tīkla reklāmas.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google Analytics ar anonimizētu IP (Google Inc.)

  Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc. ("Google"). Google izmanto savāktos personas datus, lai izsekotu un pārbaudītu šīs vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus un kopīgotu tos ar citiem Google izstrādātiem pakalpojumiem.
  Google var izmantot personas datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklāmas tīkla reklāmas.
  Šī Google Analytics integrācija padara jūsu IP adresi anonīmu. Anonimizācija darbojas, saīsinot Lietotāju IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu robežās vai citās valstīs, kas ievēro Eiropas Ekonomikas zonas līgumu. Tikai izņēmuma gadījumos IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveriem un saīsināta Amerikas Savienotajās Valstīs.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika - Atteikties. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google Analytics platformai Firebase (Google Inc.)

  Google Analytics for Firebase jeb Firebase Analytics ir analītikas pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc. Lai saprastu, kā Google izmanto datus, lūdzu, skatiet Google partneru politikas.

  Firebase Analytics var koplietot datus ar citiem Firebase sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp, piemēram, avāriju ziņošanu, autentifikāciju, attālo konfigurāciju vai paziņojumiem. Lietotājs var iepazīties ar šo konfidencialitātes politiku, lai iegūtu detalizētu aprakstu par citiem Datu pārziņa izmantotajiem rīkiem.

  Lai ļautu darboties Firebase Analytics, šī vietne izmanto dažus mobilo ierīču identifikatorus (ieskaitot Android reklamēšanas ID vai OS reklamēšanas identifikatoru) vai tehnoloģijas, kas līdzīgas sīkfailiem.

  Lietotājs var atteikties no dažām Firebase funkcijām, izmantojot savas mobilās ierīces iestatījumus. Piemēram, varat mainīt savā mobilajā tālrunī pieejamos reklamēšanas iestatījumus vai izpildīt šajā konfidencialitātes politikā ietvertos norādījumus, kas attiecas uz Firebase.

  Savāktie personas dati: sīkfaili, lietošanas dati un reklāmas ierīču unikālie identifikatori (piemēram, Google reklāmdevēja ID vai IDFA identifikators).

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google AdWords reklāmguvumu uzskaite (Google Inc.)

  Google AdWords reklāmguvumu uzskaite ir statistikas pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc., kas saista datus no Google AdWords reklāmu tīkla ar šajā vietnē veiktajām darbībām.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Tieši apkopota statistika (šī vietne)

  Šī vietne izmanto iekšējās statistikas sistēmu, kurā nav iesaistītas trešās personas.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

 • Satura un funkcionalitātes veiktspējas pārbaude (A / B pārbaude)

  Šajā sadaļā ietvertie pakalpojumi ļauj datu pārzinim izsekot un analizēt lietotāja reakciju uz datplūsmu vai uzvedību saistībā ar izmaiņām šīs vietnes struktūrā, tekstā vai jebkurā citā komponentā.

  Google vietņu optimizētājs (Google Inc.)

  Google vietņu optimizētājs ir A / B testēšanas pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Inc. ("Google").
  Google var izmantot personas datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklāmas tīkla reklāmas.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

 • Satura skatīšana no ārējām platformām

  Šis pakalpojuma veids ļauj apskatīt ārējās platformās mitinātu saturu tieši no šīs vietnes lapām un mijiedarboties ar tām.
  Ja tiek instalēts šāda veida pakalpojums, iespējams, ka pat tad, ja Lietotāji pakalpojumu neizmanto, tas apkopo datplūsmas datus, kas attiecas uz lapām, kurās tas ir instalēts.

  Google fonti (Google Inc.)

  Google Fonts ir fontu stila vizualizācijas pakalpojums, ko pārvalda Google Inc., kas ļauj šai vietnei integrēt šādu saturu savās lapās.

  Savāktie personas dati: lietošanas dati un dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google vietņu meklēšana (Google Inc.)

  Google vietņu meklēšana ir meklētājprogrammu iegulšanas pakalpojums, ko pārvalda Google Inc., kas ļauj šai vietnei integrēt šādu saturu savās lapās.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google Maps logrīks (Google Inc.)

  Google Maps ir karšu vizualizācijas pakalpojums, ko pārvalda Google Inc., kas ļauj šai vietnei integrēt šādu saturu savās lapās.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

  Google kalendāra logrīks (Google Inc.)

  Google kalendāra logrīks ir kalendāra satura skatīšanas pakalpojums, ko pārvalda Google Inc., kas ļauj šai vietnei integrēt šādu saturu savās lapās.

  Savāktie personas dati: sīkdatnes un lietošanas dati.

  Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis - Privātuma politika. Priekšmets ievēro privātuma vairogu.

Papildu informācija par personas datiem

 • Preču un pakalpojumu pārdošana tiešsaistē

  Savāktie Personas dati tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanai Lietotājam vai produktu pārdošanai, ieskaitot samaksu un iespējamo piegādi. Maksājuma veikšanai savāktie personas dati var būt saistīti ar kredītkarti, pārskaitījumam izmantoto norēķinu kontu vai citiem paredzētajiem maksāšanas līdzekļiem. Šajā vietnē apkopotie maksājumu dati ir atkarīgi no izmantotās maksājumu sistēmas.

Lietotāja tiesības

Lietotāji var izmantot noteiktas tiesības, atsaucoties uz Datu pārziņa apstrādātiem datiem.

Lietotājam ir tiesības:

 • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Lietotājs var atsaukt piekrišanu viņu iepriekš izteikto Personas datu apstrādei.
 • iebilst pret viņu datu apstrādi. Lietotājs var iebilst pret savu Datu apstrādi, ja tas notiek uz likumīga pamata, nevis piekrišanas. Sīkāka informācija par tiesībām iebilst ir norādīta zemāk esošajā sadaļā.
 • piekļūt viņu datiem. Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par Datu pārziņa apstrādātiem datiem, par noteiktiem apstrādes aspektiem un saņemt apstrādāto Datu kopiju.
 • pārbaudīt un pieprasīt labojumu. Lietotājs var pārbaudīt savu datu pareizību un pieprasīt to atjaunināšanu vai labošanu.
 • iegūt ārstēšanas ierobežojumu. Kad ir izpildīti noteikti nosacījumi, Lietotājs var pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi. Šajā gadījumā Datu pārzinis datus neapstrādās citiem mērķiem, izņemot to saglabāšanu.
 • iegūt savu Personas datu atcelšanu vai noņemšanu. Kad ir izpildīti noteikti nosacījumi, Lietotājs var pieprasīt, lai Īpašnieks dzēš savus datus.
 • saņemt savus datus vai nodot tos citam īpašniekam. Lietotājam ir tiesības saņemt savus datus strukturētā formātā, ko parasti lieto un var nolasīt automātiska ierīce, un, ja tas ir tehniski iespējams, iegūt pārsūtīšanu bez šķēršļiem citam īpašniekam. Šis noteikums ir piemērojams, ja Dati tiek apstrādāti ar automatizētiem rīkiem un apstrāde ir balstīta uz Lietotāja piekrišanu, uz līgumu, kura puse ir Lietotājs, vai uz ar to saistītiem līguma pasākumiem.
 • ierosināt sūdzību. Lietotājs var iesniegt sūdzību kompetentajā personas datu aizsardzības uzraudzības iestādē vai vērsties tiesā.

Sīkāka informācija par tiesībām iebilst

Ja personas dati tiek apstrādāti sabiedrības interesēs, izmantojot Datu pārzinim piešķirtās valsts pilnvaras vai īstenojot Datu pārziņa likumīgas intereses, Lietotājiem ir tiesības iebilst pret apstrādi viņu īpašās situācijas dēļ.

Lietotājiem tiek atgādināts, ka, ja viņu dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, viņi var iebilst pret apstrādi, nenorādot iemeslus. Lai uzzinātu, vai datu pārzinis apstrādā datus tiešā mārketinga nolūkos, lietotāji var atsaukties uz attiecīgajām šī dokumenta sadaļām.

Kā izmantot savas tiesības

Lai izmantotu Lietotāja tiesības, Lietotāji var novirzīt pieprasījumu uz Īpašnieka kontaktinformāciju, kas norādīta šajā dokumentā. Pieprasījumus iesniedz bez maksas un Datu pārzinis apstrādā pēc iespējas ātrāk, jebkurā gadījumā viena mēneša laikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes. lai uzzinātu vairāk

Papildinformācija par ārstēšanu

Aizstāvība tiesā

Īpašnieks var izmantot Lietotāja Personas datus tiesā vai sagatavošanās posmos tā iespējamai izveidošanai, lai aizsargātos pret ļaunprātīgu izmantošanu, izmantojot Lietotāju, izmantojot šo vietni vai saistītos pakalpojumus.
Lietotājs paziņo, ka apzinās, ka Īpašniekam var būt pienākums atklāt Datus ar valsts iestāžu rīkojumu.

Īpaša informācija

Pēc Lietotāja pieprasījuma papildus šajā privātuma politikā ietvertajai informācijai šī Vietne var sniegt Lietotājam papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem Pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.

Sistēmas žurnāls un apkope

Vajadzībām, kas saistītas ar ekspluatāciju un apkopi, šī vietne un visi tās izmantotie trešo pušu pakalpojumi var apkopot sistēmas žurnālus, kas ir faili, kas reģistrē mijiedarbību un kuros var būt arī personas dati, piemēram, lietotāja IP adrese.

Informācija, kas nav iekļauta šajā politikā

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jebkurā laikā var pieprasīt no Datu pārziņa, izmantojot kontaktinformāciju.

Atbilde uz pieprasījumiem “Nesekot”

Šī vietne neatbalsta pieprasījumus nesekot.
Lai uzzinātu, vai kāds no trešo pušu pakalpojumiem tos atbalsta, Lietotājs tiek aicināts iepazīties ar attiecīgajām privātuma politikām.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, informējot Lietotājus šajā lapā un, ja iespējams, šajā Vietnē, kā arī, ja tas ir tehniski un juridiski iespējams, nosūtot Paziņojumu Lietotājiem, izmantojot kādu no Datu pārziņa glabātā kontaktinformācija. Tāpēc, lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, atsaucoties uz apakšā norādīto pēdējo izmaiņu datumu.

Ja izmaiņas attiecas uz ārstēšanu, kuras juridiskais pamats ir piekrišana, Datu pārzinis vajadzības gadījumā atkārtoti savāks Lietotāja piekrišanu.

Definīcijas un atsauces uz tiesību aktiem

Personas dati (vai dati)

Jebkura informācija, kas tieši vai netieši, arī saistībā ar jebkuru citu informāciju, ieskaitot personas kodu, padara fizisku personu identificējamu vai identificējamu, ir personas dati.

Lietošanas dati

Šī ir informācija, kas tiek automātiski savākta, izmantojot šo vietni (tostarp no šajā vietnē integrētām trešo pušu lietojumprogrammām), tostarp: to datoru IP adreses vai domēna nosaukumi, kurus izmanto lietotājs, kurš izveido savienojumu ar šo vietni, adreses URI (vienotais resurss) Identifier) ​​apzīmējums, pieprasījuma laiks, metode, kas izmantota pieprasījuma pārsūtīšanai uz serveri, atbildē iegūtā faila lielums, ciparu kods, kas norāda atbildes statusu no servera (veiksmīga, kļūda utt.) ..) izcelsmes valsts, apmeklētāja izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas īpašības, dažādas apmeklējuma laika konotācijas (piemēram, laiks, kas pavadīts katrā lapā), kā arī informācija par maršrutu, kas sekoja lietojumprogrammā. īpaša atsauce uz apmeklēto lapu secību, parametriem, kas attiecas uz Lietotāja operētājsistēmu un IT vidi.

lietotājs

Persona, kas izmanto šo vietni un kas, ja nav norādīts citādi, sakrīt ar datu subjektu.

ieinteresēts

Fiziskā persona, uz kuru attiecas personas dati.

Datu apstrādātājs (vai pārvaldnieks)

Fiziskā persona, juridiskā persona, valsts pārvalde un jebkura cita struktūra, kas Datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus, kā noteikts šajā privātuma politikā.

Datu kontrolieris (vai īpašnieks)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, dienests vai cita struktūra, kas individuāli vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, kā arī pieņemtos rīkus, ieskaitot drošības pasākumus, kas saistīti ar šīs tīmekļa vietnes darbību un izmantošanu Datu pārzinis, ja vien nav norādīts citādi, ir šīs tīmekļa vietnes īpašnieks.

Šī vietne (vai šī lietojumprogramma)

Aparatūras vai programmatūras rīks, ar kura starpniecību tiek vākti un apstrādāti Lietotāju personas dati.

Servizio

Pakalpojums, ko nodrošina šī vietne, kā noteikts šīs vietnes / lietojumprogrammas nosacījumos (ja tādi ir).

Eiropas Savienība (vai ES)

Ja vien nav norādīts citādi, visas šajā dokumentā ietvertās atsauces uz Eiropas Savienību ir paredzēts attiecināt uz visām pašreizējām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm.

Cepums

Neliela daļa datu tiek glabāti Lietotāja ierīcē.


Juridiskās atsauces

Šis paziņojums par privātumu ir sagatavots, pamatojoties uz vairākām likumdošanas sistēmām, ieskaitot pantus. Regulas (ES) 13/14 2016. un 679. pantu.

Ja vien nav norādīts citādi, šī privātuma politika attiecas tikai uz šo vietni.